Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kraliçe Arı

kraliçe arı

🐝 Bal arıları koloniler halinde yaşayan sosyal canlılardır. her kolonide bir kraliçe arı (Ana Arı) , sayıları mevsime göre değişmekle birlikte, 20-100 bin işçi arı ve 0-5 bin erkek arı bulunmaktadır. Kolonideki bireylerden erkek arılar sadece çiftleşme döneminde genç ve döllenmemiş ana arılarla çiftleşme faaliyetinde bulunurken koloni içi ve dışı bütün faaliyetleri dişi bireyler yerine getirmektedir. İşçi arılar kovan içi bakım, besleme ve savunma faaliyetlerinin yanı sıra kovan dışında nektar, polen ve su toplama gibi faaliyetleri de gerçekleştirirler. Kraliçe arılar salgıladıkları feromonlarla kolonileri düzenini sağlarlar. Koloninin hayatta kalmasını sağlamak için yumurtlama faaliyetlerine katılan bireylerdir .Bu da ana arının kovan için önemini arttırmaktadır .Kovan içinde ikamesi olmayan tek birey ana arıdır. Bal arısı kolonilerinde ana arının genç olması yumurtlama için önemlidir. Koloni kalitesi, koloni düzeni, verimli çalışma, yumurtlama ve arı ürünlerinin üretimi için önemlidir. Ana arının vücut yapısına bakacak olursak; ana arının rengi
kovandaki diğer bireylere göre daha açık, canlı ve parlak, vücut yapısı ise ince ve uzundur. Ana arıyı besleme ve bakım sorumluluğu işçi arılara aittir ve işçi arılar tarafından gerçekleştirilir. Ana arının etrafında kendisini çevreleyen bir grup işçi arı mevcuttur. Kovan içerisinde bulunan ana arının en önemli görevi yumurtlayarak koloniye yeni bireylerin katılımını sağlamaktır. Dolayısıyla ana arının görevi koloninin gelişmesini-devamlılığını sağlamak ve salgıladığı feromonlarla koloni içerisindeki düzeni ve birlikteliği devam ettirmektir.

ana ari 3
🐝 Ana Arı Yetiştiriciliğinin Önemi 🐝

🐝 Kraliçe arı, yumurtlama yeteneğine sahip tek canlı ve kolonideki tüm bireylerin annesidir. Ana arının koloni içerisindeki değeri, arı
topluluğunun varlığı için gerekli tüm çalışmalarda görev alacak, kuvvetli ve dengeli işçi ve yeterli erkek arı popülasyonu meydana
getirmesine ve sürdürmesine bağlıdır. Ana arılar hem kendisinin, hem de dişi döllerinin kalıtımına erkek ebeveynlerin katkılarından sorumlu olduğundan koloninin özelliklerinin belirleyicisidirler. Bu karakterler ana arıya, çiftleşme sırasında erkek arıların spermatozoalarından ve ana tarafından atalarından intikal eder. Bu nedenle kraliçe arı, koloninin çok çalışmak, iyi huylu olmak, hastalıklara karşı direnç gibi tüm iyi ve kötü alışkanlıklarından sorumludur. Ana arı farklı karakterlerdeki erkek arıların
spermatozoalarını aldığından meydana gelen işçi arıların anaları bir, babaları ayrı akraba arı gruplarından meydana gelen bir topluluktur. Ana arı koloni birliğinin sağlanmasında etkili tüm işlevlerde rol oynar. Kovanda bir denge unsurudur. Mandibulaları üzerinde, her iki yanağın altında, hafif sarkık torba şeklinde iki salgı bezi bulunur. Bu salgı cinsiyet feromonu olup ana arı cevheri de denir. Feromon serbest bırakıldıktan sonra arılar arasında aktarılarak dolaştırılır. Ana arı feromonu da denen bu salgı, iki doymamış yağ asidi olan 9-oxodectrans-2-enoic asittir. Bu feromonlar sayesinde ana arı; Çiftleşme uçuşu esnasında erkek arıyı cinsel yönden kendine
çeker, koloni içerisinde yeni bir ana arı yetiştirilmesine engel olur, işçi arılardan yalancı ana oluşumunu engeller, İşçi arıların kendisine yönelmesini sağlar, kolonide huzur ve işbirliğini temin eder ve arıların gerektiğinde sıkı bir salkım oluşturmasını sağlar.

 Ana Arı’nın Yumurtlamasına Etki Eden Faktörler

Ana arı verimliliği, koloni verimliliğini doğrudan etkileyen en temel faktördür. Koloni içerisinde ne kadar fazla işçi arı bulunursa bulunsun bu olay ana arının yokluğu durumunda koloninin verimliliği ve sürekliliği üzerine önemli etkide bulunmayacaktır. Bu sebepten
arıcılar kolonilerinde ilk etapta fazla işçi arı değil verimli bir ana arı bulundurmaya özen göstermelidirler. Ancak sağlıklı ve verimli bir ana arı elde etme veya bulundurmak için olayın en baştan planlanması ve uygulanması gerekmektedir.

 Ana Arı’nın Irkı

Her canlı grubunda olduğu gibi bal arılarında da verimliliğin ana göstergesi bireyin ırk veya ekotip özellikleridir. Her ırk kendi doğal ekolojisinde çevre koşullarına uyum sağlamıştır. Hal böyle olunca her ırk diğer ırklara göre farklı uyum ve verim yeteneklerine sahip olabilir. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki bazı bal arısı ırkları diğerlerine göre daha fazla yavru üretmektedirler.

 Ana Arı’nın Yaşam Süresi

Normal şartlarda 5-6 yıla kadar yaşayabilen ana arılar ekonomik olarak iki yıla kadar yumurta bırakabilmektedir. Bu dönemde günde 1500 adet kadar yumurta atan ana arı yaşı ilerledikçe günde attığı yumurta sayısı azalmakla birlikte, attığı yumurtalarda da erkek arı oranı gittikçe artmaktadır.

ana ari
🐝 Ana Arı Kalitesini Ekleyen Faktörler 🐝

Kraliçe Arı kalitesini genetik ve çevresel olmak üzere pek çok faktör etkilemektedir. Genetik özellikler, damızlık ana arı ve erkek arı üretim
kolonileri üzerinden üretim materyali ana arılara ve kolonilere aktarılır. Uygun genetik yapıdaki ırk ve ekotipin seçimi ana arı kalitesini etkileyen genetik faktörlerdir.

 Damızlık Koloni

Damızlık koloninin seçilmesi veya bakımı, ana arı yetiştirmenin ilk adımı olarak bilinmektedir. Üretimde kullanılan ana arı ve kolonilerinde görülmek istenen genetik özellikler damızlık ana arı üzerinden yeni nesillere aktarılır. Bu yönüyle damızlık ana arı, kendisinden üretilen yeni ana arıların kalitesi ve performansından birinci derecede sorumludur. Yurt dışında, ticari ana arı yetiştiricileri koloni varlıkları içinden arzuladıkları özellikleri dikkate alarak damızlık koloni seçimi yapabilmektedir. Ülkemizde ise, ana arılarda yapay tohumlamanın yaygın olarak yapılamayışı damızlık ana arı üretimi ve temini konusunda sıkıntı oluşturmaktadır. Damızlık koloniler bal üretimi, sakinlik, kışlama kabiliyeti, hastalıklara dayanıklılık ve düşük oğul eğilimi gibi özellikler 10 bakımından değerlendirilerek üretim dönemi öncesinden seçilmelidir. Kraliçe Arı

Yetiştirme Teknikleri ve Mevsimi

Kraliçe arı ların neredeyse her yerde ve yılın her zamanında yetiştirilmesi mümkündür. Ana arı üretimi, nektar ve polen kaynaklarının bol olduğu dönemlere göre ayarlanmalıdır. En kaliteli ana arı, nektar ve polen kaynaklarının bol olduğu ilkbahar ve yaz aylarında üretilir. Ana arıların yeterli sayıda ve kalitede erkek arıyla
çiftleşebilmeleri bakımından ilkbaharın en uygun dönem olduğu değişik araştırıcılarca ortaya konmuştur.

 

🐝  İlginizi çekebilecek konularımız 🐝

Gerçek Bal Nasıl Anlaşılır ?

Bal Sağımı Nasıl Yapılır

Arılar Nasıl Bal Yapar ? Arılar Ne Kadar Hızlı Uçabilir

Kovan Kontrolü  Arıcılık Para Kazandırır Mı ? 2022 | Arı Antenleri | Arılar Mayın Arıyor

Arı Saldırısı – Arılar Neden Saldırır  Arıcılık ve Ruh Sağlığı

Arı Dansı – Arıların Yön Tarifi  Yer Çekimsiz Ortamda Bal Arıları

Yaz Aylarında Koloni Bakımı  Arıcılık Temel Bilgiler 1

Salgı Balı Arı Sütü  Apilarnil   Arı Zehiri  Polen  Bal Mumu  Bal

Arı Kuşları İle Mücadele Kraliçe Arı  Çiçek Balı Arı Alerjisi  ARICILIK MALZEMELERİ

Propolis  Arı Sokması  Kovan Çeşitleri  Arıcılık ve Arıcılığın Tarihçesi  Arıcılığa yeni mi başladınız?

Arıcılık Sözlüğü – Terimler ARI HASTALIKLARI Toros Arıcılık 

 

Leave a Comment