Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Arıcılık Malzemeleri

Arıcılık Malzemeleri

Bu makalemizde, arıcılık yapmak için ihtiyacınız olan Arıcılık Malzemeleri ‘nden bahsedeceğiz.

toros aricilik slide3 1

ARI KOVANLARI VE ÖZELLİKLERİ

Arıcılık da kullanılan en önemli araç ve gereçlerden biri de arıcılığın vazgeçilmez bir parçası olan kovanlardır.  Doğal koşullarda arılar ağaç ve kaya boşluklarını barınak olarak kullanırlar.  Ancak arıcılığın tarımsal bir faaliyet olarak gelişmesiyle birlikte arılar insanlar tarafından çeşitli barınaklara yerleştirilmiştir.  Arıcılığın gelişim sürecinde arı kovanları da gelişmiş ve günümüz modern kovanlarına ulaşmıştır.  Eski sistemden modern arıcılığa geçiş çerçeve kovanların kullanılmasıyla mümkün olmuştur.

 Gelişmiş arıcılık yapan ülkelerdeki antik arı kovanlarının yerini artık tamamen modern kovanlara bırakılsa da ülkemizde ilkel ve modern kovanların az sayıda da olsa bir arada yaşadığını görmek mümkündür.  Modern kovanlar, arı ticaretinin daha uygun koşullarda ve daha kolay yapılmasını mümkün kılmaktadır.  Ancak modern kovanlara göre veriminin yüksek olması, arıların bakım ve beslenmesinin daha kolay olması, arıların göçmen arıcılara ulaşımının kolay olması gibi nedenlerle çerçeveli modern kovanların kullanımı ülkemizde ve dünyada yaygınlaşmıştır. Kovanlar aşağıda belirtildiği gibi 3 gruba ayrılabilir.

– Basit Kovanlar

Ülkemizin her köşesinde bu tür kovanlara rastlamak mümkündür.  Yapısı ve görünümü basit, teknik ve gezginci arıcılığına uygun olmayan kovanlardır. İçi oyulmuş ağaç kütükleri, çamurla veya samanla sıvanmış hasır veya çalıdan yapılan sepetler olabildiği gibi su kabakları , basit tahta kutular ve hatta meyve sandıkları Arıcılık ‘da kovan olarak kullanılmıştır.

– Geçit Tipi Kovanlar

Bu tipteki kovanlar; temel kovanlardan, standart çerçeve kovanlara geçişin ilk adımıdır. Açma ve kontrol , bal hasadı ve diğer bazı kullanımlar açısından basit kovanlardan üstündürler. Ön ve arka kapaklı dikdörtgen 4 parçalı ahşaptan yapılmış küçük çerçeveli kovanlar, geçit kovanların en yaygın örnekleri arasındadır.

– Modern Kovanlar

Bugün dünyanın birçok yerinde ve ülkemizde standart çerçeveli modern arı kovanları kullanılmaktadır.  Modern kovanların Langstroth ve Dadant olmak üzere iki türü olmasına rağmen, ülkemizde ve dünyada Langstroth tipi kovanlara daha sık rastlanmaktadır. Her iki kovan için de sistem aynıdır, sadece boyutları farklıdır. Modern kovanlar, teknik arıcılıkta diğer kovan türlerine göre büyük faydalar ve avantajlar sunmaktadır. Modern arı kovanlarının kullanım alanları ve avantajları şu şekilde sıralanabilir;

– Çerçeveli kovanların tüm parçaları hareketli olduğu için bunları sökmek, onarmak ve yeniden yapmak mümkündür.

– İlkel kovanlara göre sağlam ve uzun ömürlüdür.

– Bilinen tüm arıcılık teknikleri bu tip kovanlarda rahatlıkla uygulanabilmektedir.

– Koloniler istenildiği zaman bala veya diğer arı ürünleri üretimine yönlendirilebilir.

– İstediğiniz şekilde ve dilediğiniz zaman besleme yapılabilirsiniz.

– Her çeşit hastalık ve bakterilere karşı dilediğiniz şekilde mücadele edilebilirsiniz.

– Ana arı yakından görülebilir ve gerekirse yenilenebilir.

– Bal her zaman hasat edilebilir. – Gezginci arıcılık yapmak için idealdir.

– Langstroth Kovanlar

Langstroth kovanlarında kuluçka ve petek aynı büyüklüktedir. Bu kovanlar bitki örtüsünün zayıf, nektar süresinin kısa olduğu, sıcak ve kuru iklimin ve ılıman kışların olduğu bölgelerde uygundur. Langstroth tipi kovanlarda, kuluçka ve ballığın gövde ve çerçeve boyutları aynıdır. Langstroth kovanında 10’u kuluçkada ve 10’u ballıkta olmak üzere toplam 20 çerçeve vardır. Kovan gövdesinin kalınlığı 25 mm’dir. Kuluçka ve balık ölçüleri dıştan dışa 505mm x 435mm x 260mm’dir; içten içe 455mm x 385mm x 260mm boyutlarındadır. Langstroth kovan çerçevelerinin dıştan dışa boyutları 440mm x 250mm ve çerçeve oturma genişliği 37mm’dir. Çerçevenin dış uzunluğu, kovana oturma payları ile 472 mm’ye çıkar.

Diğer Arıcılık Malzemeleri

Arıcı Körüğü

Arıları sakinleştirmek ve rahat bir çalışma ortamı oluşturmak için arıcının koloni kontrolleri sırasında sürekli kullandığı bir araçtır. Körükler genellikle silindirik yapıdadır ve üç kısımdan oluşur ;

Duman verici maddelerin yakıldığı tank (kazan) kısmı, hava pompalayarak yanmayı kolaylaştıran ve oluşan dumanı üfleyen körük kısmı ile dumanın dağıtıldığı huni şeklindeki ağız kısmı olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır :

Tütsülenen maddelerin yakıldığı tank (kazan) kısmı, havayı pompalayarak ve dumanı dışarı üfleyerek yanmayı kolaylaştıran körük ve içinde huni şeklindeki ağız kısmı. duman püskürtülür.  Körüklerde marangoz talaşı, çürük ağaç kökleri ve saman gibi malzemeler yakılabilir.  Yakılacak malzeme bal ve bal mumu ’nda koku bırakmamalıdır. Bu özellikle bal hasadı sırasında önemlidir.

Arıcı Maskesi

Arıcının başını ve boynunu arılardan koruyan, ince tül veya telden yapılmış şapka gibi giyilebilen başlıktır.  Maske görüşü engellememeli ve aynı zamanda arıcıyı bunaltmayacak şekilde hafif ve dayanıklı olmalıdır.  Sadece kişinin başını veya belden yukarısını koruyan veya tulum olarak giyilebilen çeşitleri vardır. Arıcılık Malzemeleri

Eldiven

İnce deri veya kauçuktan yapılırlar ve bazılarının dirseğe veya bileğin üstüne kadar uzanan kumaşları vardır.  Eldivenler genellikle parmak hareketlerini kısıtladıkları için deneyimli arıcılar ve usta arıcılardan ziyade yeni arıcılar tarafından kullanılır.

El Demiri

El Demiri çok basit ve küçük bir demir parçası olmasına rağmen oldukça kullanışlı ve yaygın olarak kullanılan bir alettir.  Örtü tahtalarını kaldırmada, çerçeveyi çıkarmada, bal mumu, propolis veya diğer kalıntıları kazıyarak temizlemek ve kovan gövdelerini birbirinden ayırmak için kullanılır.

Temel Petek

Bal üretimini artırmak ve arıların peteği yapmasını kolaylaştırmak için çerçeve teli ve mahmuzlar yardımıyla çerçevelere tutturulan, işçi arı gözü basılı ve saf bal mumundan yapılmış ince mum levhasıdır.

Mahmuz

Taban peteklerini çerçeve tellerine takarken kullanılır.  Bir tutamak ve ona bağlı bir dişliden oluşur ve tel üzerinde yürümeyi sağlamak için dişleri oyuktur.

Bal Bıçağı ve Sır Tarağı

Bal süzme işlemi sırasında sırlı peteklerin sırlarını açmak için kullanılır.  Sır açılırken peteğin gözlerine zarar vermemeye özen gösterilmelidir.  Bazı ülkelerde sır alma işlemi otomatik sır alma makinesi ile gerçekleştirilmekte olup,  önemli ölçüde işçilik tasarrufu sağlanmaktadır.

Çerçeve Teli

Çerçevelere sabitlenmiş taban peteğinin daha sağlam bir şekilde sabitlenmesi için çerçevelerin yan çıtaları arasına gerilmiş ince paslanmaz ve yumuşak bir teldir.

Bölme Tahtası

Zayıf arı ailelerinde kovandaki arılı ve yavrulu çerçeveleri bir tarafa sıkıştırdıktan sonra , son çerçevenin yanına kenara konulan düz bir tahtadır.  Bölme, kovanın hacmini daraltarak kuluçka sırasında gerekli sıcaklığı sağlamayı ve korumayı kolaylaştırır.

Ana Arı Izgarası

Ana arının peteklere girmesini engelleyen metal ızgaradır.  Ana arı ızgarasının açıklıklarından işçi arılar geçebilirken, ana arılar ve erkek arılar geçemez. Genellikle kaliteli petek bal yapmak için kullanılır. Arıcılık Malzemeleri

Ana Arı Kafesleri

Ana arısız kalmış veya verimsiz, sakat, yaşlı ana arıya sahip kolonilere yeni bir ana arı vermek ya da ana arıları bir yerden bir yere nakletmek için kullanılan, çok değişik tipleri bulunan özel kafeslerdir. Arıcılık Malzemeleri

Yemlik

Kolonileri katı veya sulu gıda ile beslemek için kullanılan çinko, plastik, ahşap ve fiberglas gibi farklı malzemelerden yapılmış kaplardır.

Polen Kapanı

Arıların bol polen topladıkları dönemlerde kovan uçuş deliğine ya da kovan tabanına monte edilerek işçi arıların getirdikleri çiçek tozu kümelerini toplamaya yarayan bir tuzaktır. Son yıllarda arı nakilleri sırasında havalandırma penceresi olarak da kullanılabilen kovan tabanına monte edilen tipleri daha sık kullanılmakta ve önerilmektedir Arıcılık Malzemeleri

 

Arıcılık Malzemeleri Arıcılık Malzemeleri

🐝  İlginizi çekebilecek konularımız 🐝

Gerçek Bal Nasıl Anlaşılır ?

Bal Sağımı Nasıl Yapılır

Arılar Nasıl Bal Yapar ? Arılar Ne Kadar Hızlı Uçabilir

Kovan Kontrolü  Arıcılık Para Kazandırır Mı ? 2022 | Arı Antenleri | Arılar Mayın Arıyor

Arı Saldırısı – Arılar Neden Saldırır  Arıcılık ve Ruh Sağlığı

Arı Dansı – Arıların Yön Tarifi  Yer Çekimsiz Ortamda Bal Arıları

Yaz Aylarında Koloni Bakımı  Arıcılık Temel Bilgiler 1

Salgı Balı Arı Sütü  Apilarnil   Arı Zehiri  Polen  Bal Mumu  Bal

Arı Kuşları İle Mücadele Kraliçe Arı  Çiçek Balı Arı Alerjisi  ARICILIK MALZEMELERİ

Propolis  Arı Sokması  Kovan Çeşitleri  Arıcılık ve Arıcılığın Tarihçesi  Arıcılığa yeni mi başladınız?

Arıcılık Sözlüğü – Terimler ARI HASTALIKLARI Toros Arıcılık 

 

Leave a Comment