Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Kafkas Arısı

-35 Dereceye Dayanıklı Kafkas Arısı

Kafkas Arısı Kafkas arısı, dağ arısı veya Kafkas bal arısı (Apis mellifera caucasia, veya yaygın olarak yanlış yazılan şekliyle caucasica) bal arısının alt türüdür.Kafkas arısı, Orta Kafkasya'nın yüksek vadilerinde ortaya çıkmıştır. Gürcistan alttürün ana vatanı olsa da, Kafkas arısı Türkiye'nin doğusu, Ermenistan ve Azerbaycan'da da…